Allround monteur Technische Dienst

Omschrijving: Werkzaamheden:
- Het in grote mate zelfstandig oplossen van (ver)storingen en het zelfstandig verrichten van alle voorkomende reparaties en onderhoudswerkzaamheden in wisseldiensten en/of op onregelmatige tijden aan het totale machinepark en in de in het distributiecentrum aanwezige technische installaties, waaronder ook PLC-aansturingssystemen. maakt actief deel uit van de bedrijfshulpverlening.

- Het snel, doch adequaat verhelpen c.q. oplossen van (ver) storingen in het geautomatiseerde orderpicksysteem en alle hier rechtstreeks aan gelieerde systemen.
- Verricht conform richtlijn preventief onderhoud aan het totale machinepark en verder aanwezige technische installaties van het distributiecentrum (incl. PLC-aansturingsystemen).
- Beoordeelt technische storingen op mate van urgentie en draagt zorg voor vastlegging en afhandeling hiervan.
- Maakt in overleg met leidinggevende een indeling van de werkplanning en deelt conform eigen werkzaamheden in.
- Signaleert structurele storingen c.q. verstoringen en doet voorstellen ter voorkoming of verbetering hiervan.
- Noteert op dagstaat tijdens onderhouds- en/of storingswerkzaamheden het reparatiebeeld en verbruikte onderelen t.b.v. centrale archivering en voorraadbeheer.
- Schrijft, na goedkeuring leidinggevende, opdrachtbonnen voor reparatie door derden, begeleidt externe onderhoudsmonteurs en tekent desbetreffende werkdocumenten af.
- Draagt zorg voor schone werkplek en technische installaties en omgeving i.v.m. eigen veiligheid en levensduur installaties.

Bij gebleken geschiktheid wordt direct een jaarcontract aangeboden.

Plaats: Utrecht

Sector: Handel / Groothandel

Niveau: MBO

Bedrijfsprofiel: Onze opdrachtgever is gevestigd in Utrecht.Code 
goto E-Smart.nlgoto Beheren